Tepelné čerpadlo

Zpět na blog


Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z jednoho místa na jiné pomocí principu tepelného přenosu. Jeho hlavním úkolem je přenášet teplo z místa s nižší teplotou (zdroj tepla, například země, voda nebo vzduch) do místa s vyšší teplotou (ohřevný systém, jako je vytápění nebo ohřev teplé vody).

Tepelná čerpadla využívají principu termodynamiky a cyklu chlazení, který zahrnuje stlačování a expanzi pracovního média (nejčastěji se jedná o chladivo), čímž se dosahuje přenosu tepla. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze zdroje tepla, zvyšuje jeho teplotu a předává ho ohřevnému systému.

Existují různé druhy tepelných čerpadel, včetně vzduch-vzduch, vzduch-voda, voda-voda a země-voda. Vzduch-vzduch tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního vzduchu a ohřívají vzduch pro vytápění. Vzduch-voda tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu a předávají ho do systému vytápění vody, například podlahového vytápění. Voda-voda tepelná čerpadla využívají tepelnou energii ze studené vody (například z jezera nebo studny) a předávají ji do ohřevného systému. Země-voda tepelná čerpadla využívají teplo země pomocí zemního výměníku, který je založen na zásobě tepelné energie v zemi.

Tepelná čerpadla jsou ekologicky šetrnou alternativou k tradičním topným systémům, protože využívají obnovitelné zdroje energie a mohou být energeticky účinná. Mohou také poskytovat chlazení v letních měsících, pokud jsou vybavena chladicím cyklem.

Kontakt

+420 800 333 335
info@evonaqo.cz

EVONAQO s.r.o.
IČO: 14434083, jsme plátci DPH.
Sokolská 60, 120 00 Praha 2

Facebook logo
Instagram logo
Linkedin logo

    Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
    Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.

      Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
      Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.