? Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které přenáší teplo z jednoho místa na jiné pomocí principu tepelného přenosu. Jeho hlavním úkolem je přenášet teplo z místa s nižší teplotou (zdroj tepla, například země, voda nebo vzduch) do místa s vyšší teplotou (ohřevný systém, jako je vytápění nebo ohřev teplé vody).

Tepelná čerpadla využívají principu termodynamiky a cyklu chlazení, který zahrnuje stlačování a expanzi pracovního média (nejčastěji se jedná o chladivo), čímž se dosahuje přenosu tepla. Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze zdroje tepla, zvyšuje jeho teplotu a předává ho ohřevnému systému.

Existují různé druhy tepelných čerpadel, včetně vzduch-vzduch, vzduch-voda, voda-voda a země-voda. Vzduch-vzduch tepelná čerpadla odebírají teplo z okolního vzduchu a ohřívají vzduch pro vytápění. Vzduch-voda tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu a předávají ho do systému vytápění vody, například podlahového vytápění. Voda-voda tepelná čerpadla využívají tepelnou energii ze studené vody (například z jezera nebo studny) a předávají ji do ohřevného systému. Země-voda tepelná čerpadla využívají teplo země pomocí zemního výměníku, který je založen na zásobě tepelné energie v zemi.

Tepelná čerpadla jsou ekologicky šetrnou alternativou k tradičním topným systémům, protože využívají obnovitelné zdroje energie a mohou být energeticky účinná. Mohou také poskytovat chlazení v letních měsících, pokud jsou vybavena chladicím cyklem.

    Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
    Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.