Kilowatt-peak (kWp)

Zpět na blog


kWp je zkratka pro kilowatty peak a představuje jednotku výkonu fotovoltaického systému. Udává maximální výkon, který může fotovoltaický systém dosáhnout za optimálních podmínek.

Výkon fotovoltaického systému je ovlivněn několika faktory, jako je intenzita slunečního záření, účinnost fotovoltaických článků a teplota. Hodnota kWp udává maximální potenciální výkon systému a slouží k porovnávání a dimenzování fotovoltaických systémů.

Například, pokud fotovoltaický systém má hodnotu 5 kWp, znamená to, že za optimálních podmínek by měl být schopen dosáhnout maximálního výkonu 5 kilowattů. Je důležité si uvědomit, že skutečný výkon systému se může lišit v závislosti na reálných podmínkách prostředí, jako je stínění, sklon a orientace panelů a další faktory.

Kontakt

+420 800 333 335
info@evonaqo.cz

EVONAQO s.r.o.
IČO: 14434083, jsme plátci DPH.
Sokolská 60, 120 00 Praha 2

Facebook logo
Instagram logo
Linkedin logo

    Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
    Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.

      Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
      Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.