Fotovoltaika

Zpět na blog


Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje sluneční záření přímo na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Tyto články, obvykle vyrobené z křemíku nebo jiných polovodičových materiálů, absorbují světlo a generují elektrický proud.

Fotovoltaické panely, které jsou složeny z mnoha fotovoltaických článků, jsou instalovány na střechy budov, pozemky nebo další vhodné plochy. Když sluneční záření dopadá na panely, fotovoltaické články ho přeměňují na stejnosměrný elektrický proud. Tento proud je pak převeden na střídavý proud a může být využit pro napájení elektrických spotřebičů, osvětlení a dalších elektrických zařízení.

Fotovoltaická energie je považována za obnovitelný zdroj energie, protože je získávána ze slunečního záření, které je dostupné téměř všude. Fotovoltaické systémy jsou ekologicky šetrné, protože při výrobě elektrické energie z fotovoltaických panelů nevznikají emise skleníkových plynů ani jiných škodlivých látek.

Fotovoltaika je využívána nejen v malém měřítku pro napájení jednotlivých domácností, ale také ve velkém měřítku v solárních elektrárnách, které generují elektrickou energii pro města nebo rozsáhlé oblasti.

Kontakt

+420 800 333 335
info@evonaqo.cz

EVONAQO s.r.o.
IČO: 14434083, jsme plátci DPH.
Sokolská 60, 120 00 Praha 2

Facebook logo
Instagram logo
Linkedin logo

    Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
    Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.

      Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
      Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.