Elektroměr

Elektroměr je zařízení, které slouží k měření spotřeby elektrické energie v domácnostech, podnicích nebo jiných typech budov. Jeho hlavní funkcí je zaznamenávat množství elektřiny, kterou spotřebitelé odebírají z veřejné sítě.

Elektroměr je obvykle umístěn na elektrickém přípojném místě budovy, kde se propojuje s elektrickou distribuční sítí. Při průchodu elektřiny měří elektroměr její spotřebu v jednotkách kilowatthodin (kWh) nebo megawatthodin (MWh). Množství spotřeby se obvykle zaznamenává na otáčkovém kotouči nebo digitálním displeji elektroměru.

Elektroměr umožňuje spotřebitelům sledovat jejich spotřebu elektrické energie a je také důležitým nástrojem pro fakturaci a platbu za spotřebovanou elektřinu. Na základě údajů z elektroměru se vyúčtovává spotřeba energie a stanovuje se finanční částka, kterou je spotřebitel povinen zaplatit poskytovateli elektřiny.

V současnosti existuje mnoho typů elektroměrů, včetně tradičních elektroměrů s otáčkovým kotoučem, elektronických elektroměrů s digitálním displejem, tzv. smart elektroměrů, které jsou schopné komunikovat s energetickou společností a poskytovat další informace o spotřebě energie, a dalších pokročilých technologií. Elektroměry také mohou být vybaveny funkcemi, jako je tarifní časové rozdělení nebo sledování maximálního odběru.

Splitové tepelné čerpadlo

Splitové tepelné čerpadlo je typ tepelného čerpadla, které se skládá ze dvou oddělených jednotek umístěných v různých částech budovy. Tyto jednotky jsou spojeny potrubím pro přenos tepla mezi nimi.

Hlavní komponenty splitového tepelného čerpadla jsou venkovní jednotka a vnitřní jednotka. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a tepelný výměník a je umístěna vně budovy, například na zahradě nebo na střeše. Vnitřní jednotka obsahuje tepelný výměník a ventilátor a je umístěna uvnitř budovy, obvykle v místnosti, kterou má vytápět nebo chladit.

Splitové tepelné čerpadlo funguje tak, že z venkovního prostředí (například vzduchu, vody nebo země) odebírá teplo a pomocí kompresoru zvyšuje jeho teplotu. Poté se toto zvýšené teplé médium přenáší do vnitřní jednotky, kde se teplo předává do vnitřního prostoru buď přes radiátory, podlahové vytápění nebo vzduchové kanály.

V letních měsících může splitové tepelné čerpadlo fungovat také v režimu chlazení. V tomto případě se venkovní jednotka odebírá teplo z vnitřního prostoru a odvádí ho ven, čímž snižuje teplotu v místnosti.

Splitové tepelné čerpadlo je oblíbenou volbou pro vytápění a chlazení budov, protože je energeticky efektivní a umožňuje individuální regulaci teploty v jednotlivých místnostech. Je vhodné pro různé typy budov, včetně rodinných domů, bytů, komerčních budov a veřejných institucí.

Ústřední vytápění

Ústřední vytápění je termín používaný k popisu systému vytápění, ve kterém je teplo produkované jedním zdrojem centrálně distribuováno a používáno k vytápění celé budovy nebo domácnosti.

V ústředním vytápění je nejčastěji využíván tepelný zdroj, jako je plynový kotel, olejový kotel, elektrický kotel, kotel na tuhá paliva nebo tepelné čerpadlo. Teplo, které je vyrobeno v kotli, je poté distribuováno pomocí sítě potrubí a radiátorů, podlahového vytápění nebo konvektorů do jednotlivých místností budovy.

Ústřední vytápění poskytuje efektivní a ekonomický způsob vytápění, který umožňuje centrální kontrolu nad teplotou a snižuje náklady na vytápění v porovnání s individuálními vytápěcími zdroji v každé místnosti. Je často používáno v bytových domech, rodinných domech, komerčních budovách a veřejných institucích.

Termostat

Termostat je zařízení používané k regulaci teploty prostředí nebo zařízení, jako je vytápění, klimatizace nebo chladnička. Jeho hlavní funkcí je udržovat teplotu na požadované hodnotě.

Existují různé typy termostatů, ale obecně mají podobné základní prvky. Termostat zahrnuje senzor teploty, který měří aktuální teplotu, a řídící mechanismus, který na základě naměřené teploty přizpůsobuje provozované zařízení.

Termostat může fungovat na základě různých principů. Například v případě termostatů pro vytápění se používají termostatické ventily nebo programovatelné termostaty, které umožňují nastavit požadovanou teplotu a časové úseky provozu. Při dosažení nastavené teploty termostat reguluje přívod tepla tak, aby udržoval požadovanou teplotu.

Moderní termostaty mohou být vybaveny dalšími funkcemi a možnostmi, jako je bezdrátové ovládání, připojení k internetu pro vzdálené ovládání a programování, senzory pohybu nebo adaptivní učení, které se učí preferencím a chování uživatele.

TUV

Je zkratka pro teplou užitkovou vodu.

Pro zajištění teplé užitkové vody jsou obvykle používány různé systémy, jako jsou bojlery, ohřívače vody nebo kombinované vytápění a ohřev vody. Tyto systémy mohou využívat různé zdroje energie, včetně elektrické energie, plynu, solární energie, tepelných čerpadel nebo jiných paliv.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace je termín používaný v souvislosti s vytápěním a regulací teploty v budovách. Tento koncept se zaměřuje na udržování stabilní teploty prostoru tak, aby byl dosažen komfortní a rovnoměrný rozložení tepla v celé místnosti.

Ekvitermní regulace pracuje na principu udržování rovnováhy mezi tepelnými ztrátami a dodávaným teplem v daném prostoru. Regulační systém monitoruje teplotu v místnosti a přizpůsobuje množství tepla dodávaného do systému vytápění (např. radiátory nebo podlahové vytápění) tak, aby se udržovala požadovaná teplota.

Cílem ekvitermní regulace je minimalizovat přehřívání nebo přílišné ochlazování místností a zajistit rovnoměrné rozložení teploty. To přispívá k energetické účinnosti a pohodlí uživatelů budovy.

    Nechte nám zde svůj kontakt, ozveme se.
    Rádi vám sestavíme nabídku na míru nebo zodpovíme vaše dotazy.